070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368

Inbetriebnahme Kompostieranlage in der Provinz Qinghai, China

科技部国际三方合作项目青藏高原牛粪膜覆盖好氧堆肥于2017.6.17在青海西宁建成 原始牛粪湿度约80%。

此项目地在海拔2500米高度,目前戈尔膜覆盖最高点

 

Top